Põhiteenused:

Elektrialane konsultatsioon
Elektripaigaldiste ja -süsteemide ehitus ja uuendamine (sise- ja välistööd)
Elektrihooldustööd
Käidukorraldus
Elektrikilbi ehitus ja renoveerimine
Elektri avariitööd 
Piksekaitsesüsteemide ehitamine
Põrandakütte rikete otsimine ja parandamine
Maanduspaigaldise ehitus
Elektripaigaldiste tehnilise kontrolli teostus
Automaatsete tulekahju-signalisatsioonisüsteemide (ATS) hooldus- ja paigaldustööd
Elektritööde järelevalve