Raamatupidamisest

Korraldame igakuiselt Teie firma raamatupidamise. Pideva teenuse korrektseks toimimiseks on Teie ainsaks ülesandeks toimetada dokumendid õigeks ajaks meie kätte. Seejärel teostame meie Teie ettevõtte raamatupidamise ning aruandluse seadustest tulenevateks tähtaegadeks ja vastavalt heale raamatupidamistavale. Meie vaatame üle kõik dokumendid, süstematiseerime, koostame aruanded, esitame kõik raamatupidamist puudutavad deklaratsioonid ning esindame teid vajadusel Haigekassas, Maksu- ja Tolliametis, Statistikaametis. 

Meie klientideks on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja korteriühistud!

Tetrian OÜ kasutab teenuse osutamiseks raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva. Pakume raamatupidamisteenust nii igakuise teenusena kui ka vajadusel vaid ühekordse abina.

Ettevõtte eesmärgiks on pakkuda oma klientidele kiiret, usaldusväärset, kvaliteetset ning hea hinnaga raamatupidamisteenust. Oma töös lähtume kliendi soovidest ja vajadustest. Tagatud on konfidentsiaalsus.

 


 

Miks eelistada raamatupidamisteenust?

1) Kindel kvaliteet tänu pikaajalisele kogemusele
2) Suuremad teadmised - sünergia
3) Teenusepakkuja töötajad on alati koolitatud ja kursis värskeimate muudatustega
4) Kulud on väikesed võrreldes raamatupidaja palkamisega