Kvaliteetne raamatupidamine üle kogu eesti

Raamatupidamisest

Korraldame igakuiselt Teie firma raamatupidamise. Pideva teenuse korrektseks toimimiseks on Teie ainsaks ülesandeks toimetada dokumendid õigeks ajaks meie kätte. Seejärel teostame meie Teie ettevõtte raamatupidamise ning aruandluse seadustest tulenevateks tähtaegadeks ja vastavalt heale raamatupidamistavale. Meie vaatame üle kõik dokumendid, süstematiseerime, koostame aruanded, esitame kõik raamatupidamist puudutavad deklaratsioonid ning esindame teid vajadusel Haigekassas, Maksu- ja Tolliametis, Statistikaametis.

Meie klientideks on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja korteriühistud!

Tetrian OÜ kasutab teenuse osutamiseks raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva. Pakume raamatupidamisteenust nii igakuise teenusena kui ka vajadusel vaid ühekordse abina.

Ettevõtte eesmärgiks on pakkuda oma klientidele kiiret, usaldusväärset, kvaliteetset ning hea hinnaga raamatupidamisteenust. Oma töös lähtume kliendi soovidest ja vajadustest. Tagatud on konfidentsiaalsus.

Miks eelistada meie raamatupidamisteenust?

Kindel kvaliteet tänu pikaajalisele kogemusele

Suured teadmised – sünergia

Koolitatud ja muudatustega kursis töötajad

Põhiteenused

 • Raamatupidamise sisseseadmine (sise-eeskirjade ja kontoplaani väljatöötamine)
 • Algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • Müügiarvete koostamine
 • Müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
 • Ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
 • Komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
 • Põhivahendite arvestamine
 • Laoarvestuse pidamine
 • Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • Kokkuleppeliste aruannete esitamine
 • Aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
 • Aastaaruande koostamine
 • Ülekannete tegemine (vajadusel)
 • Konsultatsioonid
 • Arhiveerimine

Palgaarvestus

 • Töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
 • Lisatasude, preemiate arvestamine
 • Puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
 • Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
 • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • Palkade ja maksude ülekandmine (vajadusel)

Lisateenused

 • Eelmiste perioodide korrastamine
 • Raamatupidamise taastamine
 •  Lepingute ja muude dokumentide koostamine
 • Objekti arvestuse pidamine

Hinnapäring

Raamatupidamisteenuse hind sõltub paljudest teguritest: igakuine ostu-müügiarvete hulk, töötajate arv, põhivara maht, laoarvestuse keerukus, esitatavate aruannete maht ja sagedus, samuti erinevate institutsioonidega (Maksuamet, Töötukassa, Haigekassa) suhtlemise vajadus, dokumentide liikumise korraldus ja veel mőned tegurid, mis sőltuvad konkreetsest kliendist. Täpse pakkumise saamiseks tehke hinnapäring (vt. alla), helistage või saatke e-mail. Kindlasti leiame sobiva lahenduse.

Raamatupidamisteenuse miinimum kuutasu on 60€. Teenuse hinnale lisandub käibemaks.

Korteriühistute raamatupidamisteenuse hind sõltub peamiselt korterite arvust ühistus. Olenevalt ühistu suurusest on teenuse keskmine hind korteri kohta kuus 2.20-3.30€.

Küsi hinnapäring

Telefoninumber

+372 56492532

Email

raamatupidamine@tetrian.ee

Kontori aadress

Savi tn 3/1-13 Pärnu 80040